Logo 3

Met beiaardier Timmermans de Laurenstoren op

Met beiaardier Timmermans de Laurenstoren op, terwijl hij op het carillon de kerstliederen deed klinken over de zee van huizen der grote Rottestad …. Dit artikel stond in het tijdschrift “Groot Rotterdam” van 25 december 1931.
Het is de danken aan stadsbeiaardier Ferdinand Timmermans dat ook in het jaar 2020 de stadsbeiaardiers hun kerstmuziek over de stad kunnen strooien vanuit de oude grijze Laurenstoren op de klokken van het Hemony-carillon. Hij voerde een hevige strijd om de inrichting van de klokken en de speelcabine te verbeteren. Het is hem uiteindelijk gelukt en wonderbaarlijk genoeg heeft hij daarmee het carillon van de brand in 1940 gered! Ziehier een fragment van de oude situatie in een artikel uit 1925:

“En dan spoedig zijn wij binnen, in het hok waar het klavier staat, het oude, wel schamele klavier, met de sobere zitplaats van den beiaardier. Een zonderling getimmerte, deze muziektempel, waar nauwelijks plaats is voor eenige menschen, waar de wanden als uit toevallig overgeschoten planken schijnen opgetrokken, waar de roestige draden van het carillon door de zoldering loopen, waar hier en daar een spleet, een gat den wind vrij spel geeft, en vlak boven het hoofd van den beiaardier een opening de klanken tot hem laat komen, maar de wind ook. Boven dit Armoedige bouwsel dan, ter hoogte van de wijzerplaten, hangt het prachtige carillon van de klokken van Hemony, spel dat immers voor Mechelen niet onder hoeft te doen, maar dat met sommige andere dingen in onze goede stad te weinig op prijs wordt gesteld, te weinig algemeene belangstelling gaande houdt, dan dat er de aandacht aan besteed zou worden, die het zoo ten volle verdient.” (Volledig artikel, zie: https://www.torenmuziek.nl/archief-timmermans)

De strijd van Timmermans voor een volledig nieuwe inrichting van de beiaard heeft hij met succes gestreden. Dankzij hem zijn twee houten vloeren vervangen door betonnen vloeren in het jaar 1939. Deze vloeren hebben de vlammen in de toren tijdens het bombardement in 1940 tegengehouden en daarmee het Hemony-carillon gered. Hulde aan Timmermans dus, dankzij hem mochten de Rotterdamse stadsbeiaardiers ook in het jaar 2020 het bekende schoone Kerstlied, voor eeuwen door een eenvoudigen schoolmeester gecomponeerd over de werkstad omlaag laten sprankelen, opdat men een oogenblik ontroerd kan worden, denkend aan de vreugden én de smarten, die daar onder den beiaardier beleefd worden, “Stille Nacht, Heilige Nacht…”

Deel