Logo 3

 

 
Stichting Stadsmuziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze culturele ANBI-status wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo levert een gift aan een ANBI voordeel op bij de inkomstenbelasting: het bedrag telt 1,25 keer mee bij uw giften-aftrek. Lees meer op belastingdienst.nl: Belastingdienst ANBI
Voor meer informatie en overleg: [email protected]

ANBI GEGEVENS STICHTING STADSMUZIEK ROTTERDAM

NAAM:

Stichting Stadsmuziek

FISCAAL NUMMER:

RSIN 809098301

KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER:

24307938

CONTACTGEGEVENS:

Kati Furman, secretaris, [email protected]

BESTUURSSAMENSTELLING:

Voorzitter: Ken Gould
Secretaris: Kati Furman
Penningmeester: Oscar Verhaar
Lid: Jantje Steenhuis

BELONINGSBELEID:

De stadsmusici zijn in dienst van de Gemeente Rotterdam. De bestuurders van de stichting
ontvangen geen bezoldiging. Gemaakte kosten komen in overleg in aanmerking voor een vergoeding. Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet. ZZP’ers worden per project op factuurbasis betaald.

DOELSTELLING:

Stichting Stadsmuziek Rotterdam organiseert concerten van topkwaliteit door de stadsmusici Adriaan Hoek (stadsorganist) en Richard de Waardt (stadsbeiaardier) en gastmusici op bijzondere locaties. De meeste concerten zijn vrij toegankelijk voor alle Rotterdammers. Daarnaast organiseert de stichting verschillende projecten, zoals het Groot Rotterdams Songbook, waarin lievelingsliedjes uit vele culturen zijn opgenomen, en activiteiten rond het ‘doe-orgel’, een klein orgeltje dat volledig in en uit elkaar gehaald kan worden. Het streven is steeds een breed en divers publiek te bereiken.

VERSLAG ACTIVITEITEN:

FINANCIËLE VERANTWOORDING: