Logo 3

1925 – Ferdinand Timmermans strijdt tegen het Broeksysteem


In drie krantenartikels uit 1925 leren we dat Ferdinand Timmermans het, ronduit gezegd, niets begrepen heeft op het z.g. “broeksysteem”. Klik op MEER INFO om de artikels te lezen. We leren ook dat de grote luidklok uit 1461 van de Laurenstoren, die verloren is gegaan bij het bombardement in 1940, gegoten is door Jan en Willem Hoerken en niet “Boerke” zoals veelal staat beschreven. Deze klok scheen bovendien uniek te zijn, vanwege het feit dat hij een grote terts laat horen, in plaats van een kleine, zoals dat bij klokken gebruikelijk is. “Pats, laat Timmermans zijn bronzen makker weer zingen. Pats, slaat hij hoogerop, galmt het uit de zware welving. Hoor, hoor, luistert hij aandachtig, zingt hij mee, springt hij, slaat hooger nog, dat het diep en ernstig bromt in het ronde.”

Deel